Personvernerklæring og informasjonskapsler

 

 

1 Ansvar og grunnleggende informasjon

Denne personvernerklæringen gjelder for Paletten sine nettsteder. Paletten Media As er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.paletten.no

 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Firmakupp er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen og de virkemidlene vi benytter til dette.

 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger.

 

Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

 

Paletten er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av www.paletten.no

Utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet håndteres av Paletten.

Det er kun Paletten, med eventuelle underleverandører og utvalgte samarbeidspartnere som har tilgang til opplysningene som samles inn.

1.1 Kort oppsummering

Vi respekterer ditt personvern, og all behandling av personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning. For enkelhets skyld, har vi laget følgende oppsummering.

Hvis du har registrert en brukerkonto, vil vi kunne behandle personopplysninger om deg for å levere tjenester til deg og til å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og innhold tilpasset ditt bruksmønster, til analyse og for å forbedre tjenestene. Personopplysningene vi samler inn kan bli delt med selskaper som er direkte tilknyttet Firmakupp for bruk til samme formål.

Opplysningene som samles inn for disse formålene inkluderer både opplysninger du selv oppgir (navn, e-postadresse, bedriftstype, bedriftsnavn) og informasjon som samles inn gjennom bruk av tjenestene, herunder informasjon om bla. bruksmønster og teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling.

2 Hva slags opplysninger samler Paletten inn?

Vi registrerer personopplysninger om deg ved opprettelse av en brukerkonto. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du at Paletten.no kan innhente, bruke og lagre slik informasjon. Opplysningene samles inn på følgende måter:

2.1 Opplysninger du gir oss

Når du registrerer en konto må du oppgi informasjon om deg selv som lagres hos Firmakupp. Vi lagrer opplysninger når du kontakter oss ved å sende oss e-post eller gir tilbakemeldinger gjennom funksjoner i tjenesten. Dette kan for eksempel være e-postadresse, telefonnummer og innholdet i e-post forespørsler, slik at vi kan svare på dine spørsmål. 

2.2 Opplysninger som samles inn gjennom tjenesten

Når du bruker vår tjeneste, samler vi informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og sider du besøker og hvordan du bruker dem. Dette gjelder informasjon om din enhet og din internett tilkobling og informasjon om din bruk av tjenesten.

Vi benytter ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre. Vi benytter også informasjonskapsler for å forenkle brukeropplevelsen på våre sider og i vår markedsføring for å kunne tilby mer relevante annonser og tilbud. Disse opplysningene kan også benyttes av tredjeparts bedrifter i markedsføringssammenheng. Nettstedet lagrer søkeord som brukes. Dette for å gi en bedre indikasjon på hvilket innhold som er mest relevant og dermed spisse innholdet nærmere.

Du kan som bruker av vår nettside enkelt justere bruk samt slette informasjonskapsler under innstillinger i din nettleser. Du kan som bruker velge å slette kontoen din, samt opplysninger som er samlet inn.

3 Hva brukes opplysningene til?

Firmakupp behandler personopplysninger for å sikre verifiserte tilbud,, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester og tilpasse tjenestene etter brukernes behov.

Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene, samt for å forutsi atferd.

Paletten benytter opplysninger om annonserte kupp gjennom tjenesten for å tilrettelegge og analysere behov. Disse dataene benyttes for å bedre og mer effektivt kunne koble brukeres behov med tilbud av tjenester. Paletten kan bruke opplysningene for å kunne tilby skreddersydde tilleggstjenester, eller koble brukere sammen.

Vi benytter videre informasjon om hvordan brukere benytter tjenesten for å forbedre brukeropplevelsen og vårt tilbud til markedet.

Vi bruker også teknologier som web-beacons og pikseltagger. Disse teknologiene kan kjenne igjen cookies og identifikatorer, slik at tredjeparter kan plassere cookies på enheten din.

4 Sosiale Medier

Når du går inn på våre profiler i sosiale medier som Facebook legges det igjen digitale spor. Disse mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger som du som bruker må akseptere for å kunne bruke deres applikasjoner. Paletten har ingen påvirkning på disse vilkårene.

5 Abonnement på nyheter

Det er mulig å abonnere på nyheter fra oss. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med de nyhetsartiklene du har valgt å abonnere på. For å kunne sende nyhetene til riktig person er det nødvendig å registrere seg med navn og e-postadresse.

Disse opplysningene lagres i en egen database og vil ikke bli videreformidlet til andre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er det samtykke du gir ved påmeldingen. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for denne bruken av dine kontaktopplysninger gjennom avmeldingsfunksjon i nyhetsabonnementet. Du vil da bli slettet, med all din kontaktinformasjon, fra adresselisten til det aktuelle nyhetsabonnementet.

6 Hvem deler vi opplysningene med?

Opplysninger om din bruk og personopplysninger kan bli utlevert til våre samarbeidspartnere og leverandører, dog i begrenset grad. Her er en oversikt over hvem vi deler opplysninger med:

  • Leverandører av IT-tjenester. Disse vil kunne ha tilgang til de opplysningene om deg som vi lagrer i systemet leverandøren drifter.
  • Til samarbeidspartnere eksempelvis tracking eller supportsystemer.

De vi deler opplysninger med fungerer som våre databehandlere, slik at de ikke bruker opplysningene på egne vegne, men kun innenfor rammene av oppdraget de har med oss.

For å fasilitere kontakt mellom brukere på plattformen formidler Firmakupp nødvendig kontaktinformasjon.

Paletten vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen med mindre vi er pålagt dette som følge av en bindende rettsavgjørelse eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er imidlertid ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på våre vegne i henhold til avtale som beskrevet i personopplysningsloven § 15.

Firmakupp forbeholder seg retten til å dele informasjon om brukerne i forbindelse med en eventuell fusjon, anskaffelse, salg av hele eller deler av virksomheten.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre du ber om det eller det er påkrevd for å oppfylle lov eller krav fra myndigheter.

7 Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette innebærer som hovedregel følgende:

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. I tillegg vil du som bruker når som helst kunne be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis opplysninger knyttet til kjøp av tjenester ihht. til regnskapslovgivningen).

Du kan slette din profil ved å logge deg inn på “min side”. Dersom du ikke har publisert eller gjennomført ett oppdrag vil all data relatert til din profil bli slettet.

Dersom du har utført et oppdrag, eller fått et oppdrag utført vil din profil først slettes 30 dager etter at oppdraget er utført. Dette for å sikre at avtale(r) inngått mellom partene via plattformen kan fullføres ihht avtalens karakter. Dersom din profil har informasjon relatert til andre brukere og/eller oppdrag vil denne informasjonen ikke slettes da den er nødvendig for å levere tjenesten til andre brukere.

Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte analyseverkøy, med mindre du deaktiverer disse. Du bekrefter samtidig å følge brukervilkårene til enhver tid ved rgeistrering.

Du som bruker har rett til å be om at informasjon knyttet til din brukerprofil endres/slettes ved å kontakte Firmakupp på kontakt@Firmakupp.no. 

I Norge er det Datatilsynet som har ansvar for å føre tilsyn med virksomheter som behandler personopplysninger og behandler klager. På www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav Firmakupp må oppfylle for å behandle personopplysninger, og hvordan du kan klage. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, håper vi at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.