VÅR POLITIKK

Våre hovedsaker

Trykk for å lese mer

Hovedsak

Hovedsak

Hovedsak

Alle saker (Alfabetisk)

Byvekstavtalen

Vi ønsker å reforhandle deler av den signerte Byvekstavtalen slik at Bærums befolkning ikke blir skadelidende selv om Bærum har forpliktet seg til å avlaste Oslo for utbyggingspresset i hovedstadsregionen...

Seniorsentrene

Vi arbeider for at seniorsentrene i Bærum får de økonomiske rammevilkår som gjør at de kan fylle sin viktige rolle for å motvirke ensomhet og isolasjon...

Skrulle bakgården

asdfasdfasdf

Sykehjem og omsorgsboliger

Vi skal sørge for at Bærums sykehjem og omsorgsboliger får en bemanning og økonomiske rammer som gjør at våre gamle og syke er sikret en trygg og verdig hverdag med god livskvalitet...

Bli med PP-Viken å forandre fremtiden!